Fortrolighedspolitik

Privatliv og sikkerhed.

Første gang De køber en vare på
www.classic-wear.dk, bliver De registreret som kunde.

De personlige oplysninger vi registrerer er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi foretager registrering af Deres personoplysninger med det formål at kunne levere varen.

Når vi indsamler personoplysninger via
www.classic-wear.dk  sikrer vi, at det altid sker ved Deres udtrykkelige samtykke.

De skal være informeret om præcis, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

Vi registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis De indtaster en sådan under købet.

Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

De har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.

De har også ret til indsigt i de registrerede oplysninger.

Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan De rette via e-mail, telefon, eller ved personligt fremmøde.